ŞƏBƏKƏLİ

sif. Şəbəkə şəklində qayrılmış, şəbəkə qoyulmuş, şəbəkəsi olan. Şəbəkəli qapı. Şəbəkəli divar. Şəbəkəli pəncərə.
– Bu gecə dəmir şəbəkəli qoşa pəncərədən işıq süzülmürdü: artırma da, həyət də qaranlıq idi. İ.Məlikzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ŞƏBƏKƏLİ torlu
  • ŞƏBƏKƏLİ qəfəsli — barmaqlı
  • ŞƏBƏKƏLİ məhəccərli
ŞƏBƏKƏÇİLİK
ŞƏBGÜLÜ

Digər lüğətlərdə