ŞƏBGÜLÜ

is. bot. Sarı, mixəyi rəngdə çiçəkləri olan çoxillik bitki; sarıbənövşə.
Sarıbənövşə və ya şəbgülü … açıq-sarı, tünd-sarı, mixəyi, tünd-mixəyi rəngli və kəskin xoşiyli çoxillik bitkidir, bağlarda və güllüklərdə becərilir. M.Qasımov.

ŞƏBƏKƏLİ
ŞƏBXUN

Digər lüğətlərdə