ŞƏBKÜLAH

is. [ fars. ] köhn. Gecəpapağı.
[Kərbəlayı Həsən] … şəbkülahını geyinib arvada tapşırdı ki, bu gecə ölülər gələcək, … dava-şava olmasın. Çəmənzəminli.
[Molla Qasım:] Hərdənbir şəbkülah da qoyardı. H.Sarabski.

ŞƏBKORLUQ
ŞƏBNAMƏ

Digər lüğətlərdə