ŞƏDDƏ

is. [ ər. ]
1. bax təşdid.
2. Sapa düzülmüş mirvari, inci.
Qətibə əlini atıb, kiçik cəbədən bir şəddə iridənəli inci çıxarıb Səba xanımın boynuna saldı. M.S.Ordubadi.
İri mirvarilər beş-altı şəddə; Danənin hərəsi bir fındıq həddə… H.K.Sanılı.

ŞƏCƏRƏ
ŞƏDİD

Digər lüğətlərdə