ŞABAŞ

is. [ fars. ] Toy məclislərində oynayanlara xanəndə və çalğıçılar üçün verilən pul.
Gənclər oynayanda yoldaşları onların başına kağız pul (əsginas) şabaş tökərdilər. H.Sarabski.
…Xanəndə çalar, cavanlar oynar, şabaş toplanar. R.Əfəndiyev.
Bəzən oynayanlar utanıb şabaş almırdılar. S.Rəhman.

Etimologiya

  • ŞABAŞ Sözün əsli şadbaş kimi olub, hərfi mənası “şad olsun”, ”təbrik” deməkdir ( baş farsca budən, yəni olmaq feilinin əsasıdır )
ŞABALIDLIQ
ŞABLON

Digər lüğətlərdə