ŞABLON

[ alm. ]
1. Ülgü, qəlib.
// Hazır məmulatın formasını yoxlamaq üçün alət.
2. məc. Çeynənmiş, bayağı, basmaqəlib.
Aydının fikrincə, şair adi və şablon sözdən qaçıb, təzə bir istilah yaratmışdı. M.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ŞABLON şablon bax 1. ülgü; 2. bayağı
  • ŞABLON bayağı
  • ŞABLON ülgü — qəlib
ŞABAŞ
ŞABLONLUQ

Digər lüğətlərdə