ŞADƏNƏ

sif. İri dənələri olan, iri dənəli. Şadənə noxud. Şadənə buğda. – Bildirçin yediyi adi darı olardı.
Arabir şadənə də verərdilər ki, quş qızışsın. H.Sarabski.

ŞADARALANMAQ
ŞADXƏBƏR

Digər lüğətlərdə