ŞADLIQLA

zərf Sevinclə, sevincək, fərəhlə, şad halda, məmnuniyyətlə.
[Hüseynqulu:] Birpərdəli bir vodevil belə yazılsaydı, təzə olduğundan çox şadlıqla oynardıq. H.Sarabski.
Naznaz telini geri itələyib Qaraşa baxaraq şadlıqla gülümsədi. M.İbrahimov.
Sərvinaz cavan ərinə şadlıqla baxıb gülümsədi. İ.Əfəndiyev.

◊ Şadlıqla qalın! – birilə ayrılarkən deyilən xoş arzu ifadəsi.
Şadlıqlarda görüşək! – matəm yerində birilə görüşərkən deyilən arzu ifadəsi.
ŞADLIQ
ŞADMAN

Digər lüğətlərdə