ŞÜASAÇMA

bax şüalanma 2-ci mənada.
ŞÜASAÇICI
ŞÜAVARİ

Digər lüğətlərdə