ŞƏVƏ

ŞƏVƏ – AĞ Üzündə şəvə saqqalının xətti pozulmuş, çənəsindəki ağ tüklər çoxalmışdı (S.Qədirzadə).

ŞƏRQLİ
ŞIDIRĞI

Digər lüğətlərdə