ŞƏXSİ

ŞƏXSİ – ÜMUMİ Şəxsi məsələlərin vaxtını uzada bilərik (M.S.Ordubadi); Kolxozun ümumi iclası onları bəzi əlavələrlə təsdiq etmişdi (M.İbrahimov).

ŞƏFFAF
ŞƏKLƏMƏK

Digər lüğətlərdə