ŞTAMPLANMAQ

məch.
1. Ştamp (2-ci mənada) vasitəsilə hazırlanmaq.
Qazıma qıfıllarının hər iki hissəsinin içiboş şəkildə pəstahısı ştamplanır. Ə.Mustafayev.

2. Ştamp (2-ci mənada) vurulmaq.
// məc. Damğa vurulmaq.
3. məc. Basmaqəlib edilmək, tez-tələsik, başdansovma hazırlanmaq, görülmək.
ŞTAMPLANMA
ŞTAMPLAYICI

Digər lüğətlərdə