ŞTATDANKƏNAR

sif. Ştata daxil olmayan, ştatda nəzərdə tutulmayan, ştat xaricində. Ştatdankənar işçi.
ŞTAT₁
ŞTATİ́V

Digər lüğətlərdə