ŞTATLI

sif. Ştatda olan, ştatda nəzərdə tutulan. Ştatlı işçi. Ştatlı vəzifə.
ŞTATİ́V
ŞTÉMPEL

Digər lüğətlərdə