ƏFSANƏVİLİK

is. Əfsanəvi olma, qeyriadilik.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ƏFSANƏVİLİK qeyri-adilik — fövqəladəlik
  • ƏFSANƏVİLİK əsatirlik
ƏFSANƏVİ
ƏFSƏR

Digər lüğətlərdə