ƏFSUNKAR

[ fars. ] bax əfsunçu.
// Füsunkar.
[Şeyx Sənan:] Bəlkə məcnunəm, eyləməm inkar; Bais ancaq o hüsni-əfsunkar. H.Cavid.

ƏFSUNÇULUQ
ƏFSUNKARLIQ

Digər lüğətlərdə