ƏFSUNKARLIQ

bax əfsunçuluq.
ƏFSUNKAR
ƏFSUNLAMA

Digər lüğətlərdə