ƏTƏKLƏNMƏ

Ətəklənmək”dən f.is.
ƏTƏKLƏMƏK
ƏTƏKLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə