ƏTƏNƏLİ

sif. Ətənəsi olan (məməlilər haqqında).
ƏTƏNƏ
ƏTƏNƏSİZ

Digər lüğətlərdə