ƏTDOĞRAYAN

is.
1. Ət döymək, doğramaq üçün kiçik kəsərti; qiyməkeş. Qonşudan ətdoğrayanı gətir.
2. Kəsilmiş heyvanın ətini doğrayan adam; qəssab.
3. bax ətçəkən.
ƏTÇİLİK
ƏTDÖYƏN

Digər lüğətlərdə