ƏBƏDİ

ƏBƏDİ (daimi mövcud olan, daimi yaşayan) [Təliə:] Məncə əbədi qalan şey sevginin özü deyil, onun unudulmaz xatirələridir (M.S.Ordubadi); ƏBƏD Oxuyun, millətin nicatı olun; Ta əbəd baisi-həyatı olun (M.Ə.Sabir); ƏBƏDİYYƏN Qızın gözləri ilk baxışdan əbədiyyən hafizəmdə nəqş olunmuşdur (Ə.Məmmədxanlı); HƏMİŞƏLİK Onlar ya bu saat əbədi birləşməli, ya da ki, həmişəlik ayrılmalı idilər (Ə.Vəliyev); ÖMÜRLÜK Eyvaz: Başqası boşandığı adamla ömürlük düşmən olur... (B.Bayramov); DAİMİ (bax).

ƏBƏDƏN
ƏBƏDİYYƏN

Digər lüğətlərdə