ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏK

məch. Əbədi olaraq yaşadılmaq, yadda saxlanılmaq.
ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏ
ƏBƏDİLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə