ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK

icb.
1. Əbədi olaraq nəsillərin xatirəsində yaşatmaq, həmişəlik xatirə qoymaq. Xalq öz qəhrəmanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onlara abidə ucaldır.
2. Həmişəlik etmək, əbədi hala salmaq, daimi etmək.
O sonsuz eşqini, böyük arzunu; Öz ana dilində əbədiləşdir. B.Vahabzadə.

ƏBƏDİLƏŞDİRMƏ
ƏBƏDİLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə