ƏBİR

is. [ ər. ] klas. bax ənbər.
Gülzarə hava əbir tökdü; Səhrayə qübari-mişk çökdü. Füzuli.

ƏBƏVEYN
ƏBLƏH

Digər lüğətlərdə