ƏBYƏZ

sif. [ ər. ] klas. Bəyaz, ağ.
Ey zülfi siyəh, sinəsi əbyəz, gözü alə; Nə türfə cavansan! M.P.Vaqif.

ƏBUCƏHL
ƏCAİB

Digər lüğətlərdə