ƏCƏB

təəccüblü, qəribə; füsunkar, qeyri-adi.
ƏBRU
ƏCƏBGÜL

Digər lüğətlərdə