ƏCƏBNAZ

qəribə, ədalı, füsunkar, nazlı (qız).
ƏCƏBGÜL
ƏCƏBNİSƏ