ƏCƏBZƏR

qeyri-adi qızıl; gözəl, qəşəng qız.
ƏCƏBNUR
ƏFAFƏ