ƏFRUZ

işıqlandıran, yandıran; çox gözəl; odlu, işıqlı.
ƏFRAXATUN
ƏFRUZƏ

Digər lüğətlərdə