ƏHLİYƏ

ləyaqət, iqtidar, etibarlılıq, səlahiyyət.
ƏHLİYAT
ƏHLİYYƏ