ƏLƏSTƏ

bəşərin yaradılışının başlanğıcı.
ƏLAMƏT
ƏLƏVİYYƏ