ÜBUDİYYƏT

ə. 1) köləlik, qulluq; 2) itaət, tabelilik, asılılıq.

ÜBEYDANƏ
ÜBUR