ÜDVAN

ə. 1) düşmənçilik, düşmənlik; 2) zülm, haqsızlıq.

ÜDUL
ÜFQ