ÜFTADƏ

f. 1) düşmüş, yıxılmış; 2) yazıq, fağır, biçarə; 3) alçaq, düşkün; 4) düçar, mübtəla.

ÜFQ
ÜFTAN