ÜQDƏ

ÜQD(Ə)

ə. 1) düyün; 2) m. həlli çətin məsələ, düyünə düşmüş iş; 3) m. insanın çox arzu edib nail ola bilmədiyi və qəlbində nisgil kimi qalan arzu; 4) sinirlərin toplanıb yumru olmasından yaranan düyün. Üqdi-irtibat əlaqə bağı.

ÜQD
ÜQDƏGÜŞA

Digər lüğətlərdə