ÜQUL

ə. «əql» c. 1) ağıllar; 2) t. ağıl, idrak.

ÜQUD
ÜLƏMA