DOLĞA

(Gədəbəy)
təkərin topunda ox keçən dəyirmi dəmir. – Dolğa olmasa, top üzülər
DOLDURMA
DOLİ