FİRİTDƏMƏX’

(Salyan)
qızışdırmaq. – Altdan-üsdəη firitdiyip ötürüp üsdümüzə
FİRİŞTƏ
FİRQƏNDƏ