FƏFƏ

(Borçalı, Goranboy)
1. bacarıqsız, küt, aciz
2. sadəlövh. – Hər sözə allanan adama fəfə deyillər (Borçalı)
FEYSƏL VERMƏX’
FƏFİ