FƏHƏMSÜZ

(Quba)
yaddaşsız, hafizəsiz. – Bunun kimi mən fəhəmsüz adam gürməmişəm
FƏHƏM
FƏHİM