NACAQ

is.
1. Enliağızlı, qısasaplı balta.
Necə oldusa … ustanın əlindən yekə nacaq sürüşüb dənizə düşdü. M.Hüseyn.

2. Dərvişlərin əllərində gəzdirdikləri buna oxşar əl ağacı.
Padşahla vəzir, hərəsi əlinə bir nacaq, bir kəşkül alıb, düşdülər İsfahan şəhərinə. (Nağıl).
[Dərvişlərin] çiyinlərində tutduğu və əllərində oynatdığı nacaq və təbərzinlər bir meşə mənzərəsi təşkil edirdi. M.S.Ordubadi.

NABUD
NACİNS

Digər lüğətlərdə