LüğətlərAzərbaycan dilinin izahlı lüğəti

NUMİZMÁTİKA

[ lat. numisma – pul] Qədim sikkə və medalları toplayıb tədqiq edən elm.
[Səməndər:] İsi dayı, siz özünüz numizmatikadan yaxşı baş çıxarırsınız. B.Bayramov.

NUMİZMÁTİK
NUN

Digər lüğətlərdə