NUN

is. [ ər. ] Ərəb əlifbasında “ ن ” şəklində yazılan hərfin adı.
// məc. Klassik şeirdə gözəlin qaşları bu hərfə – qövsə oxşadılır.
Qaşın bir nundur, çəkmiş qəza qüdrətdən. M.V.Vidadi.

◊ Qəddi nun olmaq – bax qəddi bükülmək (“qədd”də).
NUMİZMÁTİKA
NUR

Digər lüğətlərdə