VƏRYAN

(Culfa, Meğri, Ordubad, Zəngilan)
ana arxdan ayrılan kiçik arx, qol. – Bi balaca vəryannan nə su gələcək (Zəngilan); – Təzə bağ salanda əvəl unun vəryanın qəyirallar (Meğri)
VƏRVƏVƏR
VƏRYANPƏNCƏ

Digər lüğətlərdə