VƏZM

(Füzuli, Şahbuz)
nəbz. – Doxdur gəldi, vəzmin yoxladı onun, dedi bir elə xəsdəliyi yoxdu (Füzuli)
VƏZİRTULUX
VƏZMƏ

Digər lüğətlərdə