ABSTRAKSİYA

\[ing. Abstraction; ru. Абстрактный; lat. Abstractio – ayırma, təcridetmə; ər. ذجش ذَ \] – mücərrədlik. Elmi tədqiqat metodudur. Obyektiv aləmi dərk etməyə istiqamətlən-mişdir.
ABİ
ABSTRAKT

Digər lüğətlərdə