ABSTRAKT

\[lat. Abstractio – mücərrəd; ər. يجشد \] tamın bir tərəfi, birtərəfli, sadə, inkişaf etməmiş olan hissəsi. Dilimizdə iş-lək ifadə kimi, ərəbcədən keçmə mücərrəd ifadəsi də mövcuddur.
ABSTRAKSİYA
ABSURD

Digər lüğətlərdə