ALOGİZM

\[yun. A-inkar və logos-zəka\] – məntiqi təfəkkürün rolunun həqiqətə çatmağın vasitəsi olmasının inkar edilməsi, yaxud kiçildilməsinə alogizm deyilir. Alogizm insan təfəkkürünə, əqli imkanlarına neqativ münasibətin formalaşmasıdır. A yunan-cada inkar hissəcəyi kimi işlənir. Loqos isə ağıl, zəka deməkdir. Bu bağlamda ortaya çıxan alogizm terminin hərfi mənası əqli, zəkanı inkar edən təfəkkür tərzi deməkdir.
ALLAH
ALP
OBASTAN VİKİ
Alogizm
Alogizm (yun. A-inkar və logos-zəka) – məntiqi təfəkkürün rolunun həqiqətə çatmağın vasitəsi olmasının inkar edilməsi, yaxud kiçildilməsinə alogizm deyilir. Alogizm insan təfəkkürünə, əqli imkanlarına neqativ münasibətin formalaşmasıdır. A yunan-cada inkar hissəcəyi kimi işlənir, Loqos isə ağıl, zəka deməkdir. Bu bağlamda ortaya çıxan alogizm terminin hərfi mənası əqli, zəkanı inkar edən təfəkkür tərzi deməkdir.

Digər lüğətlərdə

безору́жность вмота́ть коклю́шечный комплексова́ть налива́ние отчека́нить пашалы́к секвестро́ванный гелиоте́хника градозащи́та заклёпочный монумента́льно неприкоснове́нность потреби́тель удол alligator snapper besetting entelecheia mineralization гетманство клише обездолить папа продвинуться рубль