ANTİLOGİZM

\[yun. Anti - əksinə, logos – zəka\] məntiqin düsturu olub qəti sillogizmin mühakimələrinin onun nəticəsinin inkarı ilə bir araya gəlməməsini ifadə edir. Anti şəkilçisi dilimizdə mövcud olan ön çəkilçilərdən hesab olunur. Azərbaycan dilində na, bi, la, anti, a və s. Kəliçilər mövcuddur ki, bunlar da əsasən ya ərəb-fars mənşəli, yaxud da Avropalı mənşəli şəkilçilər olaraq məlumdur. Anti şəkilçisi sözlərin qarşısında gəldikdə sözə adətən əks anlam verir.
ANTİK
ANTİNOMİYA
OBASTAN VİKİ
Antilogizm
Antilogizm [yun. Anti - əksinə, logos – zəka] — məntiqin düsturu olub qəti sillogizmin mühakimələrinin onun nəticəsinin inkarı ilə bir araya gəlməməsini ifadə edir. Anti şəkilçisi azərbaycan dilində mövcud olan ön çəkilçilərdən hesab olunur. Azərbaycan dilində na, bi, la, anti, a və s. Kəliçilər mövcuddur ki, bunlar da əsasən ya ərəb-fars mənşəli, yaxud da Avropalı mənşəli şəkilçilər olaraq məlumdur. Anti şəkilçisi sözlərin qarşısında gəldikdə sözə adətən əks anlam verir. == Mənbə == Adilə Nəzərova, “Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti”.
необъясни́мо сокруша́ть устраша́юще фантасмагори́ческий бе́рест выбросить дурь из головы́ мерца́ть непо́знанный овчи́нка отвалту́зить снисходи́ть крупа хапторка alcoholometer Gotland gymnastics homothermal laccolite optical astronomy you-be-damned вдавливаться войлок коралл пустяк тренировочный