APOSTERİORİ

\[lat. a posteriori\] aprioridən fərqli olaraq, təcrübədən alınmış biliyi ifadə edən termin. ―Sonradan gələn‖ mənasındakı latın dilindən keçmə fəlsəfi anlayış. Tez-tez ―sonra-dan gələn‖ məlumat mənasında istifadə edilər və təcrübə, hisslərlə əldə edilən məlumatı ifadə edər. Klassik alman filosofu Kantdan sonra məlumat fəlsəfəsindəki təməl anlayışlardan birini meydana gətirır.
APORİYA
APPERSEPSİYA
OBASTAN VİKİ
Aposteriori
Aposteriori [lat. a posteriori] aprioridən fərqli olaraq, təcrübədən alınmış biliyi ifadə edən termin. Sonradan gələn mənasındakı latın dilindən keçmə fəlsəfi anlayış. Tez-tez sonradan gələn məlumat mənasında istifadə edilər və təcrübə, hisslərlə əldə edilən məlumatı ifadə edər. Klassik alman filosofu Kantdan sonra məlumat fəlsəfəsindəki təməl anlayışlardan birini meydana gətirır.

Digər lüğətlərdə

война́ затво́рка защу́рить мильт непарла́ментский самопо́мощь сахароно́с че́рви шишка́стый богоотсту́пник медоно́сность стынь чупа шняка biography calcography come around pollera sanitary engineering sodden swimming suit tolu tree uperize отскабливать подзадоривать